Rapporter

  253 Etablering av varebilmatriser til bruk i RTM23+ SVRØ Des 23
  252 Slik reiser vi før, under og etter koronapandemien - Frokostseminar 2. juni 2023 BYM Jun 23
  251 Endringer i reisevaner i Oslo og Viken under koronapandemien. En analyse av data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen VIKEN Mar 23
  250 Automatisk koding av kollektivruter til transportmodell på EMME-plattform RUT Mar 23
  249 Holdningsundersøkelse om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud 2022 SVRØ Feb 23
  248 Automatisering av resultatuttak i RTM23+ SVRØ Sep 22
  247 Testing og vurdering av arealdataverktøy (ADV) med RTM23+ PBE Sep 22
  246 Holdningsundersøkelse om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud 2021 SVRØ Feb 22
  245 Videreutvikling av nytteberegning for bil innenfor RTM23+ SVRØ Feb 22
  244 Nettutlegging kollektivtransport RTM23+ JBV Jan 22
  243 Holdningsundersøkelse om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og omegn 2020 SVRØ Mar 21
  242 Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/19 RUT Feb 21
  241 Ny godsmatrise til RTM23+ SVRØ Jan 21
  240 Verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer: Egne verdier for Oslo-regionen JBV Okt 20
  239 Nettutlegging på timesnivå aggregert til døgn SVRØ Feb 20
  238 Etterjustering av transportmodellresultater RUT Jan 20
  237 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2019 SVRØ Jan 20
  236 Bompenger og timesregel i RTM23+ SVRØ Jan 20
  235 Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2019 BYM Jan 20
  234 Fremkommelighetsundersøkelse for bil i Oslo og Akershus 2017-2018 BYM Mai 19
  233 Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2018 BYM Apr 19
  232 Test av ny kortdistansemodell – Tramod_by for RTM23+ RUT Feb 19
  231 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2018 SVRØ Des 18
  230 Evaluering av gjennomførte prosjekter Transportmodellberegninger med RTM23+ BYM Jun 18
  229 Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2017 BYM Jan 18
  228 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2017 SVRØ Des 17
  227 Fremkommelighetsundersøkelse for bil i Oslo og Akershus 2015-2016 BYM Feb 17
  226 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2016 SVRØ Jan 17
  225 Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2016 BYM Des 16
  224 Kobling mellom vegnettet i RTM23+ og NVDB/EFFEKT NSB Jan 17
  223 Grunnlag for evaluering av RTM23+ SVRØ Des 16
  222 Bygrensetellingen 2014 RUT Sep 16
  221 Oppdatering av nettverk og kollektivruter NSB Mar 16
  220 Forbedring av Tramod_by basert på RVU 2013/14 RUT Feb 16
  219 Bedre samsvar mellom modell og virkelighet - kontroll og justering av RTM23+ RUT Jan 16
  218 Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 RUT Des 15
  217 Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2015 BYM Des 15
  216 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2015 SVRØ Des 15
  215 Trafikkutvikling i Oslo og Akershus 2008-2014 SVRØ Jun 15
  214 Hvilke virkemidler monner for økt andel kollektivreiser, sykling og gange? RUT Apr 15
  213 Registrering av fremkommelighet for sykkel BYM Jan 15
  212 Fremkommelighetsundersøkelse for bil i Oslo og Akershus 2013-2014 BYM Jan 15
  211 Prognoser for befolkning og arbeidsplasser til transportmodellberegninger PBE Des 14
  210 Holdningsundersøkelse om bomring,trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2014 SVRØ Des 14
  209 Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2014 BYM Nov 14
  208 Kartlegging av sykkeldata for tilrettelegging for sykkel i Oslo BYM Feb 14
  207 Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1 BYM Des 13
  206 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 2013 SVRØ Des 13
  205 Sammenligning RTM 23+ og reelle kollektivtakster i og til/fra område JBV Mar 14
  204 Bygrensetellingen 2012 RUT Jun 13
  203 Validering av Tramod-by RUT Mai 13
  202 Reisevaner i Oslo og Akershus: Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) BYM Mar 13
  201 Fremkommelighetsundersøkelse for sykkel 2012 rute Ring 3 PBE Des 12
  200 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2011-2012 BYM Des 12
  199 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2012 SVRØ Jan 13
  198 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2012 SVRØ Des 12
  197 Ny skolemodell til RTM23+ RUT Sep 12
  196 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2011 SVRØ Feb 12
  195 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2010-2011 AFK Feb 12
  194 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011 SVRØ Nov 11
  193 Bygrensetellingen 2010 RUT Sep 11
  192 Fremkommelighetsundersøkelse for sykkel - pilotprosjekt 2011 BYM Jun 11
  191 Trafikkutvikling i Oslo og Akershus 2010 SVRØ Mar 11
  190 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2009-2010 BYM Mar 12
  189 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2010 SVRØ Feb 11
  188 Evaluering av oppgradering av Jernbanetorget knutepunkt SVRØ Des 10
  187 Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper ved tilbudet i Oslo og Akershus RUT Des 10
  186 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2010 SVRØ Nov 10
  185 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2009 SVRØ Apr 10
  184 Metode for å evaluere effekter av fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken SVRØ Apr 10
  183 Sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2009 SVRØ Apr 10
  182 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2008 AFK Mar 10
  180 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2009 SVRØ Feb 10
  179 Vurdering av Cube Voyager som alternativ til EMMA JBV Jan 10
  178 Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2009 SVRØ Jan 10
  177 Sammenligning av modellresultater fra Emma/Fredrik og RTM23+ i konkrete utredningscase RUT Des 09
  176 Trafikk i kollektivfelt. Kapasitet og avvikling. Elbilens rolle VD Des 09
  175 Forprosjekt om influensområder til kollektivtransportens innfartsparkeringer JBV Des 09
  174 Bygrensetellingen 2008 Bil- og kollektivtellinger 21. oktober 2008 RUT Jan 10
  173 Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mai 09
  172 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mar 08
  171 Sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2008 SVRØ Mar 09
  170 Visualisering av modellresultater, Forbedret kartpresentasjon av modelldata med Emme 3 og ArcGIS SAM Feb 10
  169 Skolereiser i RTM23+ og Fredrik SVRØ Feb 09
  168 Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. SVRØ Des 08
  167 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter PBE Des 08
  166 RTM23+. Regional modell for Oslo-området SVRØ Nov 08
  165 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2007 og 2008 SAM Jan 09
  164 Reisevaner for ansatte i CIENS-bedriftene før og etter samlokalisering i Forskningsparken SAM Des 08
  163 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2007 SVRØ Apr 08
  162 BYGRENSETELLINGEN 2006 Bil- og kollektivtellinger 24. oktober 2006 RUT Mar 08
  161 Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2007 SVRØ Mar 08
  160 Sykkeltellinger i Oslo 2007 PBE Jan 08
  159 Telleplan for sykkeltellinger 2008-2009 Oslo og Akershus PBE Jan 08
  158 Holdningsundersøkelse om bomringen i Oslo 1989-2007 SVRØ Des 07
  157 Bruk av ATP-modellen i kollektivplanlegging: Busslinje 20 og 21 i Oslo SAM Des 07
  156 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2006 SAM Nov 07
  155 Evaluering av T-baneringen i Oslo. Før- og etterundersøkelser i områdene Storo, Nydalen, Sinsen og Carl Berner SAM Des 07
  154 Effekter av høystandard holdeplasser RUT Jan 08
  153 Bruk av ATP-modellen til vurdering av busstrase og holdeplassmønster SL Des 07
  152 Reisevaner i Oslo og Akershus SVRØ Okt 07
  151 Kollektivtrafikantenes byttemønster i Oslo og Akershus SL Jul 07
  150 Fremkommelighet for trikk og buss SVRØ Mai 07
  149 Etablering av RTM for Oslo og omegn (RTM23+). Sammenstilling av resultater fra Fredrik, PRVU01 og RTM23+. SVRØ Apr 07
  148 Uttak av data fra SIS SAM Jan 07
  147 Evaluering av Frem 2005 SVRØ Des 06
  146 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus i 2005 og 2006. SVRØ Jan 07
  145 Sykkeltellinger i Oslo 2006 PBE Jan 07
  144 Testing og implementering av nye volume/delay-funksjoner i EMMA/Fredrik SVRØ Feb 07
  143 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2005 SAM Des 06
  142 Arbeidsplasser og bosatte i Oslo og Akershus 2003 OG 2025 SVRØ Okt 06
  141 Trafikkregistreringer i Oslo og Akershus 2005 SVRØ Des 05
  140 Inndata til FREDRIK - Oppdatering fra reisevanseundersøkelser 2001 OS Jun 06
  139 Holdningsundersøkelse for bomringen 1989-2006 SVRØ Des 06
  138 Før- og etterundersøkelser av kollektivtiltak - metodeveileder SVRØ Okt 06
  137 Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus. SVRØ Jun 06
  136 Telleplan 2006 - 2009 SAM Jun 06
  135 Omlegging av fylkeskryssende busstraseer i Oslo sentrum. Før- og etterundersøkelser SAM Mai 06
  134 Bruk av ATP-modellen i kollektivplanlegging. Busslinje 21 i Oslo SAM Feb 06
  133 Holdningsundersøkelse for bomringen 1989-2005 SVRØ Des 05
  132 T-bane til Nydalen-Storo. Før- og etterundersøkelser. SAM Jan 06
  131 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2004 SAM Des 04
  130 Trafikkundersøkelser i Oslo og Akershus 2004 SVRØ Des 05
  129 Utforming av kollektivknutepunkt og byttesteder SVRØ Okt 05
  128 Bygrensetellingen 2004 - bil- og kollektivtellinger 19.oktober 2004 SL Okt 05
  127 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus i 2005 - Kartpresentasjon SVRØ Okt 05
  126 Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus - registreringsdata fra SIS og Regbase SVRØ Sep 05
  125 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2003 og 2004 SVRØ Jun 05
  124 Fakta om kollektivtransport i Oslo og Akershus SVRØ Jun 05
  123 Markedsandeler for kollektivtrafikken i Oslo 2002 OS Mai 05
  121 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker SVRØ Feb 05
  120 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 SVRØ Mai 05
  119 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2003 SAM Des 04
  118 Trafikkundersøkelser i Akershus 2001 - 2002 - 2003 SVRØ Nov 04
  117 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2002 SAM Okt 04
  116 Reisematriser for det sentrale Østlandsområdet - basert på RVU og tellinger 2001 VD Sep 04
  115 Trafikkundersøkelser i Oslo 2000 - 2002 SVRØ Jun 04
  114 Bytte mellom kollektive transportmidler i Oslo og Akershus SVRØ Apr 04
  113 Nye volum/delay-funksjoner til bruk i transportmodeller VD Aug 04
  112 Metode for nyttekostnadsanalyser av knutepunkter og stasjoner SVRØ Jan 05
  111 Sykkeltellinger i Oslo 2003 SAM Des 03
  110 Telleplan sykkeltellinger i Oslo og Akershus 2005-2009 SAM Feb 04
  109 Holdningsundersøkelse for bompengeringen og Oslopakke 2 1989-2003 SVRØ Jan 04
  108 Bygrensetellingen 2002 SL Des 02
  107 SPOT i Kvadraturen- Før-etterundersøkelse SAM Okt 03
  106 Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo og Akershus 2002/03 SVRØ Sep 03
  105 Fremkommelighet for buss og trikk i Oslo 2002-03 OS Jan 03
  104 Kollektivtilbudet i Osloregionen - Trafikantenes verdsetting av tid OS Mar 03
  103 Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre SVRØ Jul 03
  102 Fremkommelighetsregistrering regionbusser Oslo og Akershus 2002/03 SVRØ Jan 03
  101 Framkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2000, 2001 og 2002 SAM Mar 03
  100 Reisevaner i Oslo og Akershus OS Mar 03
  99 Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2001 SAM Des 02
  98 Forprosjekt Bruk av GPS i fremkommelighetsmålinger for bil SAM Des 02
  97 Sykkeltellinger I Oslo 2002. SAM Des 02
  96 Holdningsundersøkelse om bompengeringen Oslopakke 2, 1989 - 2002 SVO Des 02
  95 Reisevaneundersøkelse Rikshospitalet, før og etter flytting VD Jan 03
  94 Markedsandeler for kollektivtrafikken i Oslo OS Feb 03
  93 Plan for trafikktellinger i Oslo 2002 - 2005 SVO Mar 02
  92 Utnyttelse av styrings- og overvåkningssystemer -Test av datakvalitet fra ulike detektorer SAM Jan 02
  91 Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke 2 1989-2001 SVO Jan 02
  90 Samferdselsdata for Oslo/Akershus SAM Des 01
  89 Sykkeltelinger i Oslo 2001 PBE Des 01
  88 Trafikktall 2000 Riksveger og Fylkesveier Akershus SVA Jul 01
  87 Utnyttelse av styrings- og overvåkningssystemer SAM Sep 01
  86 Bygrensetellingen 2000 SL Sep 01
  85 Grunnlag for nye volum/hastighets-funksjoner til transportmodellen for Oslo og Akershus SVO Mai 01
  84 Framkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1998, 1999 og 2000 SAM Mar 01
  83 Analyse av framkommelighetsregistreringer på veier i Oslo og Akershus 1990 -1999 SAM Mar 01
  82 Bompengeringen - holdningsundersøkelse 1989-2000 SVO Jan 01
  81 Sykkeltellinger i Oslo 1999 OG 2000 PBE Okt 00
  80 Brukerundersøkelse Prosam SAM Okt 00
  79 Arbeidsplasser og bosatte Oslo og Akershus 2015 PBE Okt 00
  78 Sporing av kollektivtrafikken ved hjelp av GPS. BRUKERVEILEDNING SL Nov 00
  77 Fredrik for Trips SAM Sep 00
  76 Samferdselsdata for Oslo/Akershus SAM Sep 00
  75 Telling av fotgjengere SAM Sep 00
  74 Trafikktall 1999 Riksveier og Fylkesveier Akershus SVA Jul 00
  73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og 1999 SAM Jul 00
  72 Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1995-1999 SVO Aug 00
  70 Endringer i reisevaner til/fra hovedflyplass ved flytting fra Fornebu til Gardermoen. Etterundersøkelse og sammenstilling transport SVA Jun 00
  69 Bygrensetellingen 1998, Bil- og kollektivtellinger 20. oktober 1998 SL Jan 00
  68 Brukerbeskrivelse KOMODE med tilhørende programvare SAM Jan 00
  67 Bompengeringen - holdningsundersøkelse 1989-1999 SVO Jan 00
  66 Bilbeleggstellinger 1999 SAM Des 99
  65 Elevplassdata i Oslo og Akershus 1997 PBE Jun 99
  64 Sykkeltellinger i Oslo 1998 PBE Apr 99
  63 Trafikktall 1998 Riksveger Fylkesveger Akershus SVA Mar 99
  62 Arbeidsplassdata Oslo og Akershus 1997 PBE Mar 99
  61 Forundersøkelse transport i forbindelse med ny hovedflyplass SVO Mar 99
  60 Forundersøkelse Transport i forbindelse med ny hovedflyplass Gardermoen SVO Mar 99
  59 Bompengeringen - Holdningsundersøkelse 1989-1998 SVO Jan 99
  57 Trafikkundersøkelse i Oslo 1997, trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1995-1997 SVO Sep 98
  56 Markedsandeler, særlig i rushtrafikken OS Mai 98
  55 Fremkommeligheten i Oslo og Akershus SAM Apr 98
  53 Plan for trafikktellinger i Oslo 1998-2001 SAM Des 97
  52 Bompengeringen - Holdningsundersøkelse 1989-1997 SVO Des 97
  51 Trafikkundersøkelse i Oslo 1996; Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1966-1996 BYM Apr 18
  50 Bygrensetellingen 1996 SL Mai 97
  48 Transportmodeller og nytte/kostnadsmetodikk AFK Mar 97
  47 Bompengeringen - Holdningsundersøkelse 1989-1996 SVO Feb 97
  46 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1994,1995 og 1996 SAM Feb 97
  45 PARIMO; Forbedret håndtering av kollektivtrafikk SAM Feb 96
  44 Sykkeltellinger over Henrik Ibsenringen vest september 1994/1995 PBE Sep 96
  43 Resultater fra registrering av innfartsparkering AFK Jul 96
  41 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1993,1994 og 1995 SAM Apr 96
  40 Bompengeringen - Holdningsundersøkelse 1989-1995 SVO Des 95
  38 Samferdselsdata Oslo og Akershus 1993 PBE Mar 95
  37 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1992, 1993 og 1994 OVV Jan 95
  35 Bygrensetellingen høsten 1994. Kollektivtrafikk SL Feb 95
  34 Referat fra seminar 26. og 27. oktober 1994 på Klækken hotell SVA Des 94
  33 Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1966-1993 OVV Okt 94
  32 FREDRIK II Transportanalyseverktøy for Oslo og Akershus PBE Aug 94
  31 Plan for trafikktellinger i Oslo 1994-1997 OVV Aug 94
  30 Nye variasjonskurver for Oslo med statistisk vurdering av telleopplegg SVO Sep 93
  29 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1990, 1991 og 1992 OVV Apr 94
  28 Trafikkutvikling for kjøretøy i Oslo 1966-1992 OVV Mai 93
  27 Vare og godstransport i Oslo og Akershus PBE Des 17
  26 Bygrensetellingen 1992 SL Apr 93
  25 Samferdselsdata Oslo og Akershus 1991 PBE Sep 92
  24 Total Parkering indre Oslo 1991 PBE Nov 92
  22 Tilstandsrapport Delrapport nr 12 i Transportplan for Oslo og Akershus PBE Mar 92
  21 Bomstasjonstellinger høsten 1990 fra Sporveiens linjenett OS Mar 91
  20 Bygrense- og bomstasjontelling 1990 SL-trafikk SL Feb 91
  19 Parkeringsundersøkelser TSE Des 90
  18 Trafikkutvikling 1966-1989 PBE Jun 89
  17 Bomstasjonstelling OS og SL høsten 1989 OS Okt 89
  16 NSB's nærtrafikktellinger høsten 1989 NSB Okt 89
  14 Trafikkundersøkelser i nord-øst regionen VD Jul 89
  11 Bygrensetelling høsten 1988 SL Jan 89
  9 Parkeringsbelegg P-hus Oslo sentrum 1988 VD Jan 89
  8 Godstransport i trafikkanalyser PBE Aug 88
  7 Bomringens effekt på trafikkmengden i Oslo PBE Nov 91
  6 Reisevaner i Oslo området - Utgiver TØI Nov 91
  5 Virkninger av bompengeringen på befolkningens reisevaner - Utgiver TØI Jan 91
  4 Trafikkutvikling 1966-1987 PBE Apr 88
  1 Biltrafikkutvikling i Oslo PBE Apr 87