Fakta og Statistikk, Oslo og Akershus        

Fakta og Statistikk, Oslo og Akershus

Denne statistikkbanken inneholder både tall og korte beskrivelser om samferdsel, befolkningsutvikling, pendling og andre forhold i Oslo og Akershus. Under mappen «Samferdsel – PROSAM» finner du data bl.a. om biltrafikk og kollektivtrafikk. Tabellene kan enkelt åpnes i excel og bearbeides, eksporteres, deles og tilpasses. Statistikkbanken drives av Akershus fylkeskommune, og inneholder derfor mye ekstra informasjon om kommuner i Akershus.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger og kommentarer.

Fakta og Statistikk, Oslo og Akershus  

Oslostatistikken

Oslostatistikkens nettsider presenterer statistikk og analyser om ulike temaer innenfor blant annet demografi, levekår og arbeidsliv. I tillegg finnes her statistikk som viser Oslo kommunes tjenesteproduksjon.

Miljøportalen - Oslo Kommune

Klima og miljøinformasjon fra Oslo Kommune

 
Vegkart  

Vegkart

I vegkart Vegkart kan du se data fra NVDB i nettleseren din. Bruk søkefeltet til å få opp data om utstyr, fartsgrenser, ulykker, trafikkmengde eller noen av de andre flere hundre datatypene. Alle data langs vegnettet kan vises i kartet eller lastes ned (csv eller excel)

 

Statistisk sentralbyrå  

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.

Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati.