Fakta og Statistikk, Oslo og Akershus

Fakta og Statistikk, Oslo og Akershus

"Alt" du trenger når du trenger det - kun et klikk unna!

Denne statistikkbanken inneholder både tall og korte beskrivelser om samferdsel, befolkningsutvikling, pendling og andre forhold i Oslo og Akershus. Under mappen «Samferdsel – PROSAM» finner du data bl.a. om biltrafikk og kollektivtrafikk. Tabellene kan enkelt åpnes i excel og bearbeides, eksporteres, deles og tilpasses. Statistikkbanken drives av Akershus fylkeskommune, og inneholder derfor mye ekstra informasjon om kommuner i Akershus.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger og kommentarer.

Fakta og Statistikk, Oslo og Akershus

Oslostatistikken

Oslostatistikkens nettsider presenterer statistikk og analyser om ulike temaer innenfor blant annet demografi, levekår og arbeidsliv. I tillegg finnes her statistikk som viser Oslo kommunes tjenesteproduksjon.

Vis Veg

Vis Veg

Visveg er en ruteplanlegger der du selv kan velge raskeste- /korteste veg eller om du ønsker å kjøre som turist. Visveg kan også benyttes til å finne et sted eller en adresse i Norge. På websiden finner du i tillegg en avstandstabell og en link til vegmeldinger fra Statens vegvesen.

Ruteplanleggeren inneholder alle offentlige og private veger fra Vbase med lengde over 50 meter som er kjørbare med personbil. Nøyaktigheten på vegnettet er 10 meter eller bedre. I vegnettet inngår også skogsbilveger. Mange av disse kan være stengt med bom uten at dette fremkommer ved planlegging av kjøreruter. I datasettet inngår kjørerestriksjoner. Dette betyr at ruteplanleggeren vil gi deg riktig vegvalg i for eksempel rundkjøringer.

Vegkart

Vegkart

I vegkart Vegkart kan du se data fra NVDB i nettleseren din. Bruk søkefeltet til å få opp data om utstyr, fartsgrenser, ulykker, trafikkmengde eller noen av de andre flere hundre datatypene. Alle data langs vegnettet kan vises i kartet eller lastes ned (csv eller excel)

 

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.

Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati.

 
Miljøportalen

Miljøportalen - Oslo Kommune

Klima og miljøinformasjon fra Oslo Kommune