Rapport 70: Endringer i reisevaner til/fra hovedflyplass ved flytting fra Fornebu til Gardermoen. Etterundersøkelse og sammenstilling transport

Kort beskrivelse
Registrering av trafikkmengder og reisevaner til Fornebu og Gar-dermoen ett år etter flytting av hovedflyplassen 08.10.98. Sammenligning med september 1998 før flytting.
Utgiver:  Statens vegvesen Akershus
Utgitt:  Juni 2000
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (593.9 kB)

Denne rapport er lastet ned 1174 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen Akershus  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Ingen oppsummering er tilgjengelig for denne rapporten.

Nøkkelord