Rapport 198: Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2012

Kort beskrivelse
Fremkommelighetsregistreringer av regionale bussruter i Oslo og Akershus, samt buss- og trikkelinjer i Oslo sentrum.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2012
Versjon:  1  
Konsulent:  Trafikanten
Last ned (17.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 565 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Vedlegg  
Konsulent: Trafikanten  

Ansvarlig hos Trafikanten: Christine Presterud

Oppsummering  

Med utgangspunkt i registreringer for Mars 2012 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Diagrammene i rapporten viser kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje der det er gjennomført registreringer. Forsinkelsene er beregnet i forhold til optimal kjøretid på ruten (0-kjøring).

Nøkkelord