Rapport 137: Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus.

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Juni 2006
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (3.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 3377 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent:  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Rapporten redegjør for hvordan lokale data fra reisevansundersøkelser kan benyttes til å beregne turproduksjon fra ulike typer boligbebyggelse avhengig av lokalisering, kollektivtilgjengelighet og husholdets størrelse. Trafikktellinger og postkortundersøkelser i utvalgte boligområder er benyttet til å verifisere og kalibrere beregningsmetoden. Det er valgt to boligområder i Oslo og to i Akershus, to med blokker og to med eneboliger, som undersøkelsesområder. Resultatet av prosjektet er en tabell med variable turproduksjonstall for boligområder, diffrensiert i avstand fra Oslo sentrum, bebyggelsestetthet og antall personer i husholdet.

Nøkkelord