Nyhetsbilde Nyhetsbilde Nyhetsbilde Nyhetsbilde


PROSAM rapport 223: Grunnlag for evaluering av RTM23+

Etablere en enhetlig metodikk for evaluering av modellresultater.

Les mer »

Bygrensetellingen 2014

Rapporten presenterer resultatene av passasjertellinger av all kollektivtrafikk over bygrensen 4. november 2014. Passasjertellingene viser at kollektivtrafikken over bygrensen har økt med 12 % siden 2012. Økningen er størst for tog og T-bane, mens busstrafikken viser en nedgang