Nyhetsbilde Nyhetsbilde Nyhetsbilde Nyhetsbilde


PROSAM rapport 226: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2016

Undersøkelsen i 2016 viser at: - 56 % er positive til innføringen av bompenger. På tross av en nedgang på 5 prosentpoeng siden forrige måling (61 %) så er årets resultat det nest høyeste resultatet siden undersøkelsens start i 1989.

Les mer »

Kobling mellom vegnettet i RTM23+ og NVDB/EFFEKT

Rapporten beskriver en spesialapplikasjon for etablering av vegreferansekobling mellom vegnettet i RTM23+ og NVDB/EFFEKT. Hensikten er å gjøre det mulig å overføre fagdata fra NVDB til EFFEKT, slik at nytte-kostnadsanalyser kan gjøres mer i samsvar med standard metodikk når RTM23+ benyttes.

Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1, 2016

I september 2016 ble det gjennomført telling av fotgjengere og syklister ved seks utvalgte tellepunkter rundt Oslo sentrum. Rapporten er en videreføring av Prosam-rapport 207, 209 og 217, og er en del av årlige tellinger av fotgjengere og syklister. Hensikten med rapportene er å få et bilde av hvordan gang- og sykkeltrafikken utvikler seg fra år til år.